Posted on

Cara membuat checkbox select all dalam form (javascript)

checkbox

Sekiranya aplikasi web anda mempunyai banyak data dan pengguna perlu menggunakan checkbox untuk memilih data yang dikehendaki, fungsi select all adalah penting untuk memudahkan pengguna.

Shawalson telah membina satu javascript bagi menggunakan fungsi ini dalam aplikasi web anda,dan ia adalah sangat mudah digunakan.

Langkah-langkah:

1.Copy javascript ini dan save sebagai checkboxall.js dalam folder js:

Source : Shawalson.net

2.Letakkan code ini dalam tag head html anda.

   1: <head>
   2: <script type="text/javascript" src="js/checkboxall.js"></script>
   3: </head>

3.Buat satu checkbox dengan label Pilih semua

   1: <input type="checkbox" value="checkbox" name="checkbox">Pilih Semua

.

4.Tambahkan onclick=”checkUncheckAll(this);” pada checkbox tersebut untuk mengaktifkan function javascript

   1: <input type="checkbox" name="checkbox" onclick="checkUncheckAll(this);"/>Pilih Semua

5.Save dan refresh page anda untuk melihat hasilnya.

Selamat mencuba 😉


RELATED POSTS

BACA :  Tutorial CodeIgniter 3 - Install library dengan mudah menggunakan Composer

Tinggalkan komen anda