Membuat rangkaian (networking) untuk Wireless Broadband

Mungkin ramai yang menganggap menggunakan wireless broadband seperti Celcom Broadband hanya boleh digunakan untuk satu komputer sahaja. Tetapi tanggapan itu silap kerana anda sebenarnya boleh berkongsi internet sehingga 10 orang dengan hanya menggunakan 1 modem sahaja. Saya akan tunjukkan caranya untuk membuat networking tersebut.

Untuk membuat networking, satu komputer diperlukan untuk dijadikan server.. Komputer tersebut akan sambung kepada internet secara terus dan akan berkongsi talian dengan komputer lain melaui local area network (LAN).. Berikut adalah caranya

  1. di network Connection, sila klik kanan pada wireless modem anda dan pilih properties
  2. pilih tab ‘advance’ dan tick pada ‘allow other network users to connect…’ seperti di bawah dan tekan ok3. Pilih local area connection (LAN) di network connection dan pilih properties
4. Sila isikan nonbor ip seperti dibawah ini dan tekan ok.

5 Sambungkan wayar LAN dari komputer anda kepada Wireless router. Sila setup wireless router anda kepada ‘ Automatic configuration – DHCP’

6. Selesai.. Anda sekarang boleh berkongsi internet sehingga 10 komputer atau lebih.. goodluck