Kongsi internet menggunakan Virtual Router di Windows 7

virtual router windows 7

Ingin membuat laptop anda menjadi wifi hotspot untuk berkongsi internet? Perisian ini sangat berguna jika anda menggunakan broadband Celcom, Maxis, DiGi tetapi tidak mempunyai wireless router.

Dengan ini, internet daripada broadband anda boleh dikongsi dan digunakan pada device lain seperti iphone, ipod touch, psp, nintendo ds dan sebagainya dengan membuat virtual router pada wireless adapter laptop anda.

1. Download Virtual Router (link)

2. Install virtual router pada windows anda dan run program ini.

3. Set-kan nama SSID iaitu nama bagi wifi network yang anda akan buat, contohnya EiNS Router

4. Letak password; contohnya 12345678

5. Pilih shared connection, contohnya Maxis Broadband, Celcom Broadband etc

6. Tekan Start Virtual Router.

7. Menggunakan device anda, seperti iphone, psp dll cuba scan jika ada network bernama seperti yang anda set SSID tadi.

8. Jika berjaya, tahniah dan selamat menggunakan laptop anda sebagai wifi hotspot.